KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Dekorační výlisky
e-shop zdarma Fasádní polystyren
e-shop zdarma Podlahový a střešní polystyren
e-shop zdarma Polystyrenová drť
e-shop zdarma Polystyrenové kuličky
e-shop zdarma Termoboxy
e-shop zdarma Tvárnice STYROLBLOK
e-shop zdarma Vánoční dekoraceReklama:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čl. I Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu polystyren.eshop-zdarma.cz je STYROL a.s., Zašovská 750, 757 01  Valašské Meziříčí, IČ: 28976215, DIČ: CZ28976215

Čl. II Kupní smlouva

 1. Kupující odesláním objednávky z internetového obchodního domu polystyren.shop-zdarma.cz uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu na dálku ve smyslu § 53 obč. zákoníku.
 2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodního domu polystyren.eshop-zdarma.cz jsou závazné pro obě smluvní strany. Kupující potvrzuje seznámení se s těmito obchodními podmínkami, a to včetně reklamačního řádu, a vyslovuje s nimi souhlas v okamžiku registrace.
 3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy dojde k potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího formou elektronické pošty.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.
 6. Vlastnické právo ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí, za podmínky, že kupní cena je zaplacena.
 7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu polystyren.eshop-zdarma.cz. Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.

Čl. III Kupní cena

 1. Kupní cena je složena z ceny objednaného zboží, včetně daně, a dalších poplatků jako manipulačního poplatku, pojištění dopravy, recyklačního poplatku, doběrečného poplatku, popř. dalších poplatků stanovených zákonem, těmito obchodními podmínkami nebo jinými podmínkami stanovenými prodejcem.
 2. Cena u položek označených jako akce platí do vyprodání zásob na skladě, nebo do odvolání.
 3. Pro účely těchto Obchodních podmínek se manipulačním poplatkem rozumí náklady Prodávajícího na balení, doručování zboží a manipulace potřebná k zajištění závazků Prodávajícího. Tyto náklady jsou přičteny k návrhu objednávky, který kupující obdržel v potvrzujícím emailu.
 4. U zboží, které má hmotnost větší než 10 kg nebo má větší než standartní roměry (25 dm2 nebo jedna strana přesahuje rozměr 80cm), bude manipulační poplatek stanoven Prodejcem individuálně u každé dodávky.

Čl. IV Způsob platby

 1. Kupní cenu lze uhradit takto :
  • v případě osobního odběru zboží v hotovosti (horní limit kupní ceny je dle kurzu ČNB v 15.000€)
  • platba převodem na náš účet před odesláním zboží. Číslo účtu k odeslání kupní ceny převodem je 43-6270310217/0100 (KB). Jako zprávu pro příjemce dejte své jméno.
  • platba při převzetí - drobné zásilky dobírka Česká pošta, velkoobjemové zásilky platba a doprava bude řešena individuálně.
 2. Zboží je dodáváno s daňovým dokladem.
 3. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany Prodávajícího (zboží je doprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část, dle stavu zásilky) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, zpravidla do 30ti dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

Čl. V Pojištění

Zboží je po dobu přepravy pojištěno. Poškození musí kupující neodkladně oznámit přepravci a zahájit s ním reklamační řízení, případně zásilku neodebere (odešle ji zpátky) s uvedením důvodu, proč se tak stalo a nechá vyřízení reklamace poškození zásilky během přepravy na prodávajícím.

Čl. VI Dodací podmínky

 1. Zboží je možno dodat takto :
  • obchodním balíkem doručeným prostřednictvím České pošty
  • balíkem doručeným prostřednictvím služby TopTrans, PPL
  • při velkých objemech nákladní automobilovou dopravou
  • osobním odběrem
 2. Osobní odběr je možný pouze po předchozí telefonické dohodě.
 3. Dodací lhůta u zboží skladem je po potvrzení objednávky zpravidla do 7 pracovních dnů, pokud je zboží skladem.
 4. Pokud zboží není skladem může být dodací lhůta až 20 dnů, ve vyjímečných případech i více. Proto jestli na zboží spěcháte, informujte se o jeho možném termínu dodání ještě před objednáním na emailu obchod@styrol.cz .      

Čl. VII Osoby oprávněné zásilku převzít

Oprávněnou osobou převzít zásilku je :

 1. Kupující
 2. Osoby, jež jsou jako oprávněné k převzetí zásilky uvedeny v přepravních podmínkách podle zvoleného druhu přepravní služby

Čl. VIII Reklamace

Reklamace se řídí platným reklamačním řádem.

Čl. IX Kontaktní centrum

Kontaktní centrum prodávajícího je uvedeno na faktuře.

Čl. X Důvěrnost informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu Prodávajícího a nebudou zveřejňovány, poskytovány třetí osobě a učiní veškerá opatření, aby tyto informace nebyly zneužívány. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Prodávající se zavazuje při nakládání s osobní daty se řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V případě, že nastane právní skutečnost, na základě které bude Prodávající muset poskytnout osobní informace o zákazníkovi třetí osobě, Prodávající se zavazuje, že takto učiní až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez tohoto souhlasu není možno jakoukoliv informaci o zákazníkovi poskytnout dále.

Kupující tímto uděluje svůj výslovný souhlas ke shromažďování osobních údajů, a to v souvislosti s registrací, kdy jsou Prodávajícím požadovány od zákazníka základní informace, jež budou dále doplňovány po provedení závazné objednávky. Zákazník je oprávněn požadovat provedení výmazu svých osobních údajů z databáze vedené Prodávajícím.

Čl. XII Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku v platném znění právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět, v uvedené lhůtě, na adresu Prodávajícího (určující je datum převzetí zboží Kupujícím a datum odeslání Prodávajícímu zpět). Náklady na tuto dopravu hradí kupující. Prodávající vrátí zpět zákazníkovi cenu zboží bez poplatků, které byly při dodání zboží zákazníkovi účtovány, a to do 30ti dnů předem dohodnutým způsobem. V případě že zboží, které bylo Kupujícím v zákonné lhůtě vráceno Prodávajícímu, vykazuje známky opotřebení, používání nebo poškození, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu přiměřenou část z původní kupní ceny. Prodávající si uspokojí své nároky z částky, která bude Kupujícímu vrácena, a to jednostranným započtením.
 2. Odstoupit od smlouvy (vrátit zpět prodávajícímu) nemůže kupující u zboží, které je vyrobeno speciálně pro něho (na zakázku), také u živých zvířat a rostlin. Jakékoliv problémy s tímto zboží se řeší v reklamačním řízení.
 3. Kupující má právo odstoupit od spotřebitelské smlouvy v případě, že tuto skutečnost Kupující neprodleně oznámí prodávajícímu a objednávka ještě nebyla vyřízena
 4. V případě, že bude spotřebitelská smlouva stornována a kupní cena zboží již bude uhrazena (platba předem), je Prodávající povinen zaplacenou částku obratem vrátit zpět Kupujícímu.
 5. Prodávající má právo jednostraně odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku, a to z technických, organizačních, obchodních nebo jiných důvodů, kdy prodávající z důvodů technické závady či jiných vlivů nebude moci po určitou dobu provozovat e-obchod či dostát řádnému splnění závazku plynoucího z uzavřené kupní smlouvy, tedy dostát dodání objednaného zboží, za sjednanou cenu. Projev této vůle je povinen učinit písemně formou elektronické pošty, faxem a jinými prostředky komunikace na dálku.

Čl. XIII Závěrečná ustanovení

Spotřebitelská smlouva je závazná pro obě smluvní strany potvrzením objednávky odeslaným formou elektronické pošty.

34620 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!